Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Lĩnh vực chuyên môn
Skip portletPortlet Menu
 
Đơn vị trực thuộc
Skip portletPortlet Menu
 
This portlet is temporarily disabled.
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Tư pháp Nghệ An: Kết quả bước đầu việc lãnh đạo triển khai thực hiện Năm cải cách hành chính (10/07/2019 10:10 AM)

Nguyễn Quế Anh - STP Nghệ An 

Nhằm triển khai có hiệu quả năm cải cách hành chính 2019 theo chỉ thị 09-CT/UBND của Chủ tịch UBND tỉnh, Lãnh đạo Sở Tư pháp đã tổ chức quán triệt Chỉ thị số 09-CT/UBND tỉnh cho toàn thể cán bộ, đảng viên thông qua hình thức đăng tải văn bản trên hệ thống phần mềm quản lý văn bản điện tử (I-Office) của cơ quan để các đơn vị và cá nhận thực hiện.

Đồng thời thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính theo hướng “tinh gọn, đơn giản và rút ngắn thời gian”. Sở Tư pháp đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1078/QĐ-UBND ngày 08/4/2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quản lý của Sở Tư pháp thay thế các quyết định đã được công bố trước đây. Đề xuất cắt giảm thời hạn giải quyết, cắt giảm thành phần hồ sơ để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho cá nhân, tổ chức, gồm: TTHC cấp, cấp lại thẻ công chứng viên (Cắt giảm 29% chi phí về thời gian giải quyết); TTHC đăng ký nuôi con nuôi trong nước; Thủ tục đăng ký nuôi con nuôi thực tế (Kiến nghị bỏ phiếu Lý lịch tư pháp trong thành phần hồ sơ); TTHC nhận cha, mẹ, con (Kiến nghị bỏ bản cam đoan; chuẩn hóa mẫu tờ khai, trong đó có nội dung cam đoan); TTHC cấp trích lục hộ tịch (Kiến nghị bỏ tờ khai trích lục hộ tịch); TTHC đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài (Cắt giảm 20% chi phí về thời gian giải quyết); TTHC đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài (Cắt giảm 20% chi phí về thời gian giải quyết); TTHC ghi vào sổ hộ tịch việc kết hôn, ly hôn, hủy việc kết hôn có yếu tố nước ngoài (Cắt giảm 42% chi phí về thời gian giải quyết); Tham mưu UBND tỉnh Kế hoạch số 153/KH-UBND ngày 18/3/2019 thực hiện liên thông các thủ tục hành chính đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, thực hiện chế độ tử tuất, mai táng phí theo hướng giảm thời hạn giải quyết các thủ tục, tạo điều kiện cho công dân khi yêu cầu thực hiện liên thông. Việc liên thông các thủ tục hành chính về Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế đã có sự quan tâm chỉ đạo, tạo thuận lợi cho người dân trong quá trình làm hồ sơ, giảm thiểu thời gian, chi phí đi lại, đặc biệt là ở các xã vùng sâu vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn; Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 250/KH-UBND ngày 24/4/2019 về việc Thực hiện đơn giản hóa thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam, đăng ký khai sinh, kết hôn cho người di cư tự do, kết hôn không giá thú được phép cư trú và những người do phía Lào trao trả được ta đồng ý tiếp nhận trên địa bàn tỉnh.

Tất cả các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở được công khai trên cổng thông tin của Sở, công khai điện thoại đường dây nóng, để giải đáp mọi thắc mắc của người dân, sẵn sàng lắng nghe, giải quyết những kiến nghị của nhân dân về thái độ, hành vi chưa chuẩn mực của cán bộ, công chức trong quá trình thực thi nhiệm vụ. Bên cạnh đó, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào việc giải quyết công việc chuyên môn cũng được lãnh đạo Đảng ủy, lãnh đạo sở quan tâm, sử dụng thống nhất phần mềm ioffice vào công tác quản lý, điều hành.

Những kết quả bước đầu việc lãnh đạo triển khai thực hiện Năm cải cách hành chính 2019 theo chỉ thị 09-CT/UBND của Chủ tịch UBND tỉnh tạo điều kiện thuận  lợi cho cá nhân, tổ chức khi thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quản lý của Sở Tư pháp  vừa “tinh gọn, đơn giản và rút ngắn thời gian”./.

 |  Đầu trang
 
<<   <  1  2  3  4  >  >>
 
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu