Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Lĩnh vực chuyên môn
Skip portletPortlet Menu
 
Đơn vị trực thuộc
Skip portletPortlet Menu
 
This portlet is temporarily disabled.
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Cuộc thi "tìm hiểu nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" (22/12/2014 10:57 AM)
Thực hiện Thể lệ cuộc thi viết số 680/TL-BTC ngày 11/12/2014 của Ban Tổ chức hanh hành thể lệ cuộc thi viết " Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam". Sở Tư pháp, cơ quan thường trực của Ban Tổ chức cuộc thi trên địa bàn tỉnh Nghệ An, gửi bộ câu hỏi do Ban Tổ chức cuộc thi "Tìm hiểu Hiền pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" Trung ương ban hành.

Tải nội dung: Kế hoạch, thể lệ, câu hỏi.

 |  Đầu trang
 
<<   <  1  2  3  4  >  >>
 
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu