Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Các phòng chuyên môn
Skip portletPortlet Menu
 
Đơn Vị Trực thuộc
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Tin tức sự kiện
Skip portletPortlet Menu

Thực hiện Quyết định số 21/QĐ-BTP ngày 05/01/2019 của Bộ Tư pháp, Kế hoạch  của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 137/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật luật sư, vừa qua, Sở Tư pháp đã tổ chức hội nghị quán triệt Nghị định số 137/2018/NĐ-CP và các văn bản có liên quan cho các thành phần: Lãnh đạo các Sở, ban, ngành; Đại diện lãnh đạo UBND, phòng Tư pháp các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh. Ban Chủ nhiệm Đoàn luật sư, Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh,  luật sư, người tập sự hành nghề luật sư và đại diện một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Xem tiếp... 
 
 
 
Lĩnh vực chuyên môn
Skip portletPortlet Menu

 
Các đơn vị khác
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Tiến độ giải quyết hồ sơ
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu